اصفهان , خیابان توحید میانی , روبروی آزمایشگاه دی - 03136285448 - 03136251197

خبر

اخبار

دوره های زبان اسپانیایی و ترکی استانبولی
11خرداد

دوره های زبان اسپانیایی و ترکی استانبولی

دوره های مکالمه زبان اسپانیایی از سطح پایه تا سطح پیشرفته و برای متقاضیان شرکت در آزمونه DELE مربوط به سفارت اسپانیا ، در موسسه سخن سرایان اصفهان با استفاده ار مدرسین مجرب برگزار می گردد . برگزاری دوره های مربوط به مکالمه زبان ترکی استانبولی با...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
بازدید: 5327
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار
کلاس های زبان انگلیسی ویژه کارکنان دولتی
11خرداد

کلاس های زبان انگلیسی ویژه کارکنان دولتی

برگزاری دوره های مکالمه زبان انگلیسی ویژه مدیران اجرایی سازمان ها و ادارات دولتی ، در سطح استان اصفهان برگزاری کلیه دوره های مکالمه زبان انگلیسی از سطح پایه تا پیشرفته جهت کارکنان کلیه سازمان ها و ارگان های دولتی در سطح استان اصفهان   اعطای...
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
بازدید: 3285
منبع: اختصاصی
دسته بندی: اخبار
Scroll to Top