اصفهان , خیابان توحید میانی , روبروی آزمایشگاه دی - 03136285448 - 03136251197

رشته های انگلیسی در دانشگاههای ایتالیا

رشته های تحصیلی دانشگاههای ایتالیا

 در این بخش، اسامی رشته هایی درج شده که از مقاطع کارشناسی تا دکتری به زبان انگلیسی ارائه شده اند. بدیهی است که تعداد رشته های ارائه شده به زبان ایتالیایی که زبان رسمی این کشور است به مراتب بیشتر از لیست زیر می باشد .


1- مقطع کارشناسی

مقطع رشته
لیسانس علوم زیستی و فناوری زیستی
لیسانس علوم فنی و مهندسی
لیسانس تجارت و اقتصاد
لیسانس اقتصاد، مدیریت وامور مالی بین¬الملل
لیسانس اقتصاد کسب و کار
لیسانس مدیریت جهانی

 

2- مقطع کارشناسی ارشد

1-2 علوم پایه

مقطع رشته
ارشد ریاضیات و کاربردها
ارشد علوم مهندسی ریاضیات
ارشد
ریاضیات مهندسی
ارشد
ریاضیات
ارشد
فیزیک
ارشد
فیزیک سیستم-های پیشرفته
ارشد
شیمی و متدلوژی-های شیمی پیشرفته
ارشد
علوم شناختی
ارشد
علم مواد

 

 2-2 علوم کامپیوتر

مقطع رشته
ارشد کامپیوتر
ارشد نانوتکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارشد هوش مصنوعی و رباتیک
ارشد انفورماتیک و شبکه
ارشد سیستم های محاسباتی
ارشد پردازش سیگنال چندرسانه ای و شبکه های ارتباط از راه دور
ارشد فناوری های ارتباطی و چندرسانه ای
ارشد علوم کامپیوتر

 

 3-2 علوم فنی و مهندسی

 

مقطع رشته
ارشد مهندسی شیمی در حوزه ی صنعت پایدار
ارشد مهندسی هوافضا
ارشد مهندسی عمران
ارشد مهندسی زمین و محیط زیست
ارشد مهندسی اتوماسیون و کنترل سیستم های پیشرفته
ارشد مهندسی برق
ارشد طراحی سیستم خدمات تولید
ارشد مدیریت و مهندسی تولید
ارشد مهندسی مخابرات
ارشد مهندسی نفت
ارشد مهندسی خودرو
ارشد مهندسی نساجی
ارشد مهندسی کامپیوتر و اتوماسیون
ارشد مهندسی برق و ارتباطات
ارشد مهندسی مواد
ارشد مهندسی مواد و نانوتکنولوژی
ارشد مهندسی مدیریت
ارشد مهندسی ارتباطات
ارشد مهندسی هوافضا
ارشد مهندسی اندازه گیری
ارشد مهندسی کامپیوتر
ارشد مهندسی ارتباطات
ارشد مهندسی محیط زیست
ارشد مهندسی مواد و نانوتکنولوژی
ارشد مهندسی ژئوماتیک و محیط زیست
ارشد مهندسی عمران در زمینه ی کاهش ریسک
ارشد مهندسی رباتیک
ارشد مهندسی محیط زیست و انرژی

 

 4-2 مدیریت و اقتصاد

 

مقطع رشته
ارشد اقتصاد کمّی
ارشد برنامه ریزی شهری و سیاست های ارضی
ارشد بانکداری و فاینانس
ارشد توسعه و تجارت بین الملل
ارشد فاینانس و بیمه
ارشد امور مالی
ارشد مدیریت
ارشد مدیریت ابتکار
ارشد مدیریت
ارشد مدیریت بین الملل
ارشد فاینانس و مدیریت ریسک
ارشد اقتصاد و کسب و کار
ارشد اقتصاد اروپایی و حقوق تجارت
ارشد اقتصاد
ارشد اقتصاد
ارشد اقتصاد و تجارت بین الملل
ارشد اقتصاد، فاینانس و ادغام بین المللی
ارشد اقتصاد و امور مالی
ارشد اقتصاد کشاورزی و غذا
ارشد اقتصاد و مدیریت در هنر، فرهنگ، رسانه و سرگرمی
ارشد اقتصاد و مدیریت نوآوری و تکنولوژی
ارشد اقتصاد و علوم سیاسی
ارشد اقتصاد جهانی کارآفرینی و مدیریت
ارشد اقتصاد پیشرفته
ارشد اقتصاد و تجارت جهانی
ارشد مدیریت و اقتصاد توریسم
ارشد اقتصاد و سیاست بازار

 

 5-2 علوم پزشکی

 

مقطع رشته
لیسانس و ارشد کارشناسی پیوسته پزشکی و جراحی
ارشد بیوانفورماتیک
لیسانس و ارشد کارشناسی پیوسته پزشکی و جراحی "F"
ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
ارشد علوم بیولوژیک
ارشد علم اعصاب
ارشد بیوتکنولوژی سلولی و مولکولی
ارشد داروسازی
ارشد علوم اعصاب شناختی و نوروسایکولوژی بالینی

 

 6-2 علوم زیستی و کشاورزی

 

مقطع رشته
ارشد مدیریت پایدار کیفیت غذا
ارشد مدیریت پایدار کوه
ارشد زراعت و محیط زیست
ارشد منابع و خطرات زیست محیطی
ارشد تنوع زیستی و زیست محیطی
ارشد علم باغبانی بین المللی
ارشد بیوتکنولوژی حیوانی و گیاهی
ارشد زیست شناسی ساحلی و دریایی و بوم شناسی
ارشد زیست شناسی سلولی و ژنتیک

 

7-2 علوم انسانی

 

مقطع رشته
ارشد پژوهش و مطالعات بین رشته ای در حوزه ی اروپای شرقی
ارشد مطالعات اروپا و بین الملل
ارشد مقایسه روابط بین الملل
ارشد سیاست جهانی و روایط بین الملل
ارشد حقوق بشر و حکمرانی چندلایه
ارشد طراحی سیستم های توریسم پایدار
ارشد توسعه ی مناطق روستایی گرمسیری
ارشد توسعه پایدار از سازمان های دولتی و خصو صی
ارشد توسعه محلی
ارشد سیاست جهانی و روابط اروپا و کشورهای حوزه ی مدیترانه

 

8-2 گروه هنر، طراحی و معماری

 

مقطع رشته
ارشد دانش حفظ بازیابی میراث فرهنگی
ارشد نوآوری و سازمان دهی فرهنگ و هنر
ارشد معماری طراحی داخلی برای استقلال
ارشد طراحی تولید
ارشد طراحی قایق بادبانی

 

9-2 تربیت بدنی

 

مقطع رشته
ارشد فعالیت بدنی و ارتقا سلامت
ارشد فعالیت بدنی و سلامتی

 

3- مقطع دکتری

1-3 علوم پایه

 

مقطع رشته
دکتری ستاره شناسی، فیزیک نجومی و علوم فضا
دکتری فیزیک
دکتری فیزیک شتاب
دکتری بیوفیزیک و زیست فیزیک
دکتری علوم شیمی
دکتری ریاضیات

 

2-3 علوم پزشکی

 

مقطع رشته
دکتری تخصص بالینی و تجربی کبدی گوارشی
دکتری فارماکولوژی و سم شناسی
دکتری پاتوفیزیولوژی آنژیو قلب قفسه سینه و تصویربرداری
دکتری ژنتیک و بیولوژی ملکولی
دکتری پزشکی مولکولی
دکتری پزشکی تجربی
دکتری علوم اعصاب و روانپزشکی بالینی / تجربی
دکتری فن آوری های پیشرفته در جراحی
دکتری بیوتکنولوژی در پزشکی بالینی
دکتری علوم غدد درونریز
دکتری علوم دارویی
دکتری علوم های ایمونولوژیک و خونی و روماتولوژی
دکتری تومور شناسی
دکتری عصب شناسی رفتاری
دکتری بیماری های اسکلتی، سر و صورت و دهان
دکتری بیماری های عفونی، میکروبیولوژی و علوم بهداشت عمومی
دکتری علوم پاستور

 

3-3 علوم انسانی

 

مقطع رشته
دکتری تمدن های آسیا و آفریقا
دکتری ارتباطات، پژوهش، نوآوری
دکتری حقوق عمومی
دکتری حقوق عمومی، تطبیقی و بین المللی
دکتری قانون رومی، تئوری نظام های حقوقی و حقوق خصوصی بازارها
دکتری قوانین اقتصادی و سرمایه گذاری، قوانین بین المللی و آیین دادرسی مدنی
دکتری زبانشناسی و تاریخ جهان باستان
دکتری فلسفه و تاریخ فلسفه
دکتری مطالعات کلاسیک و مدرن ایتالیایی
دکتری مطالعات اسناد و مدارک، زبانشناسی و ادبیات
دکتری مطالعات زبانشناسی، متنی و کتیبه های باستانی
دکتری تاریخ هنر
دکتری تاریخ اروپا
دکتری تاریخ، مردم شناسی و ادیان
دکتری تاریخ معماری، مرمت و احیاء
دکتری روانشناسی پویا و بالینی
دکتری روانشناسی و علوم اعصاب اجتماعی
دکتری روانشناسی و علوم شناختی
دکتری روانشناسی رشد و اجتماعی، تحقیقات آموزشی
دکتری علوم آماری
دکتری جامعه شناسی و علوم کاربردی علوم اجتماعی
دکتری مطالعات سیاسی

 

4-3 علوم زیستی و کشاورزی

 

مقطع رشته
دکتری زیست شناسی تکاملی و زیست محیطی
دکتری بیولوژی سلولی و توسعه
دکتری زیست شناسی انسانی و ژنتیک پزشکی
دکتری منظره و محیط زیست
دکتری علوم زمین

 

5-3 گروه هنر ، طراحی و معماری

 

مقطع رشته
دکتری باستان شناسی
دکتری معماری و ساخت
دکتری معماری، تئوری ها و پروژه
دکتری موسیقی و هنرهای نمایشی

 

6-3 مدیریت و اقتصاد

 

مقطع رشته
دکتری امور مالی و اقتصاد
دکتری اقصاد سیاسی
دکتری علوم مدیریت، بانکداری و کالا
دکتری روش ها و مدلهای اقتصاد و امور مالی

 

7-3 علوم فنی و مهندسی

 

مقطع رشته
دکتری سنجش و تحقیق در عملیات
دکتری بیوشیمی
دکتری انرژی و محیط زیست
دکتری علوم کامپیوتر
دکتری حمل و نقل و زیرساخت
دکتری مهندسی محیط زیست و هیدرولیک
دکتری مهندسی شیمی
دکتری مهندسی برق، مواد و نانوتکنولوژی
دکتری مهندسی تولید صنعتی
دکتری معماری مبتنی بر مهندسی و برنامه ریزی شهری
دکتری مهندسی علوم کامپیوتر
دکتری مهندسی سازه و ژئوتکنیک
دکتری مدل های ریاضی برای مهندسی، الکترومغناطیس و علوم نانو
دکتری مهندسی بافت و مورفوژنز
دکتری برنامه ریزی، طراحی و تکنولوژی معماری
دکتری فناوری هوانوردی و فضا
دکتری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
دکتری مکانیک نظری و کاربردی

 

8-3 علوم کامپیوتر

 

مقطع رشته
دکتری علوم کامپیوتر
دکتری مهندسی علوم کامپیوترScroll to Top